Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych, cytologicznych oraz histopatologicznych

Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z załączniakmi

Załącznik nr 1a do oferty

Odpowiedzi na pytania

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wezwaniu do uzupełnienia dokumentów

Rozstrzygnięcie 30.11.2022 r.