Określenie warunków zawierania i realizacji umów

Dyrektor Miejsko-Gminny Zespółu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje , że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W  ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

  1. świadczenia lekarza poz
  2. świadczenia pielęgniarki poz
  3. świadczenia położnej poz
  4. transport sanitarny w poz
  5. nocna świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska w poz
  6. nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska w poz

Nadmieniam również ,że świadczenia nocne i świąteczne to świadczenia realizowane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty , niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego. Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska dla mieszkańców gminy i miasta Ścinawa realizowana jest w RCZ w Lubinie przy ul. Bema 6. Ponadto Gabinet Zabiegowy w Przychodni w Ścinawie czynny jest w każdą sobotę i niedzielę od godz.9.00 do godz.12.00.