AOS

Lekarze Poradni Specjalistycznej:

 • Alergolog – Korbuszewska – Gontarz Beata
 • Chirurg – Kulczycki Tomasz
 • Dermatolog – Andrzejak Dorota
 • Ginekolog – Kowalska-Dajnowska Barbara
 • Ginekolog – Sobolewski Maciej
 • Laryngolog – Kozłowska Grażyna
 • Onkolog – Słota Norbert
 • Ortopeda – Kaczkowski Artur
 • Psychiatra – Kubisz Jan
 • Psycholog – Cyrkot Joanna

 Jak skorzystać z usług poradni?

Pacjent zostaje przyjęty do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo innego uprawnionego podmiotu po uprzedniej rejestracji.

Kiedy skierowanie nie jest wymagane?

Bez skierowania udziela się świadczeń w poradniach:

 • ginekologiczno – położniczej
 • onkologicznej
 • zdrowia psychicznego

Bez skierowania udziela się ponadto świadczeń pacjentom w stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych

Jak się zarejestrować?

Rejestracja pacjentów może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pomocą osób trzecich.

Jakie dokumenty należy posiadać w trakcie wizyty?

Pacjent zgłaszający się lub skierowany do leczenia w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów bądź też w przypadku braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń, świadczenia udzielane są za odpłatnością na warunkach określonych w cenniku świadczeń medycznych MGZZOP w Ścinawie (cennik dostępny jest na naszej stronie internetowej).