Najnowsze aktualności
ze wszystkich kategorii

Aktualne poradnie specjalistyczne

Data publikacji: 23 maja 2019
Kategoria: Ogólne

Informujemy, że w roku 2019 w Miejsko-Gminnym Zakładzie Opieki Podstawowej w Ścinawie funkcjonują następujące poradnie:

  •  Alergologiczna
  • Dermatologiczna
  • Ginekologiczna
  • Chirurgiczna
  • Laryngologiczna
  • Ortopedyczna
  • Onkologiczna
  • Psychiatryczna
  • Ultrasonograficzna
  • RTG

Punkt Pobrań Materiałów Diagnostycznych

Data publikacji: 23 maja 2019
Kategoria: Ogólne

Miejsko-Gminny Zespól Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje, iż w związku z przekształceniem Laboratorium w Punkt Poboru Materiału Diagnostycznego wszystkie badania , w tym biochemiczne będą pobierane od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 10.00 w budynku przychodni przy ulicy Jagiełły 2. Wychodząc naprzeciw pacjentom pragniemy zwiększyć zakres możliwości i udostępnić pobór materiału diagnostycznego codziennie w pełnym zakresie. Należy podkreślić, iż jest to nie tylko zwiększenie zakresu dostępności usług  ale również jakości usług.

Informujemy także ,iż obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych zobowiązują do wysokich standardów i jakości wykonywanych usług poprzez autoryzację każdego wyniku. Oznacza to ,że każdy wynik opatrzony jest podpisem wykwalifikowanego specjalisty zw. diagnosta laboratoryjny. W związku z powyższym każdy  materiał badawczy (krew , mocz itp.) będzie wysyłany na zewnątrz do autoryzacji.

Określenie warunków zawierania i realizacji umów

Data publikacji: 23 maja 2019
Kategoria: Ogólne

Dyrektor Miejsko-Gminny Zespółu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje , że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. (więcej…)

Informacja o udzielaniu świadczeń

Data publikacji: 23 maja 2019
Kategoria: Ogólne

Informuję , iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 105/2008/DSO2 z dnia 5 listopada 2008 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela porady w dniu zgłoszenia w przypadkach uzasadnionych medycznie (nagłe zachorowanie ). Porady stanowiące kontynuację leczenia w schorzeniach przewlekłych lub gdy potrzeba kontaktu świadczeniobiorcy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą .
W związku z powyższym w MGZZOP w Ścinawie wprowadzono rejestracje dla pacjentów kontynuujących leczenie w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.