Informacja dla pacjentów

INFORMACJA  DLA PACJENTÓW

   

     W związku z epidemią koronawirusa prosimy pacjentów ,aby wizyty

w przychodni odbywały się tylko w uzasadnionych i ważnych przypadkach.

Zachęcamy, aby pacjenci kontaktowali się telefonicznie w godzinach pracy lekarzy. Podczas ”teleporady „ można uzyskać: receptę oraz zwolnienie lekarskie.

Nr  telefonów:

 • Jan Dudziak 887 811 050  (poniedziałek i czwartek 8:00-14:00), tel. 76  817 48 20/21/23 (wtorek, piątek 8:00-15:00, środa 14:00-18:00)
 • Leopold Marchewka tel. 887 811 051 (poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00-12:00), 76 817 48 20/21/23(środa i piątek 8:00-12:00)
 • Ilona Smolarska   887 811 052(środa, piątek 8:00-14:00), tel. 76  817 48 20/21/23(poniedziałek, czwartek 8:00-14:00, wtorek 14:00-18:00)
 • Józefa Piękoś tel.887 811 053 (wtorek, środa piątek 8:00-13:00), 76 817 48 20/21/23(poniedziałek, czwartek 14:00-18:00)

„Teleporady” pielęgniarskie oraz wypisywanie recept na leki stałe pod nr telefonu:

 • 887 811 054 – Ewa Ryśkiewicz ( codziennie od 8:00 – 15:30 )

Dodatkowe  nr. telefonów:

 • 887 811 005 – Teleporady dzieci zdrowych i szczepień ochronnych
 • 887 811 003 – Teleporady Poradni Ginekologicznej 
 • 887 811 001 (codziennie od 8:00-15:00) – dodatkowe informacje 

 

PROSIMY NIE NAGRYWAĆ SIĘ NA

POCZTĘ GŁOSOWĄ! (JEŚLI TELEFON NIE ODPOWIADA PROSIMY PRÓBOWAĆ PONOWNIE)

Epidemia Koronowarirusa!!! Ważne informacje dla pacjentów!

W związku z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA  prosimy pacjentów aby konsultacje z lekarzami odbywały się tylko w uzasadnionych i ważnych  przypadkach.

Zachęcamy aby pacjenci kontaktowali się telefonicznie z przychodnią w celu „teleporady”- podczas telefonicznej konsultacji lekarskiej można otrzymać receptę i zwolnienie lekarskie. 

 

Laboratorium  czynne codziennie w godz. 7:30 do 10:00.

 

Pracownia USG nieczynna do odwołania – pilne przypadki po uzgodnieniu z lekarzem.

 

Przychodnia w Tymowej nieczynna do odwołania. 

 

Wizyty w ramach PROMOCJI ZDROWIA (Reumatolog, Kardiolog, Okulista)-zostają odwołane na czas nieokreślony 

 

„TELEPORADY” udzielana są telefonicznie

tel: ( 76 8174820/21):

 

 • Ilona Smolarska poniedziałek, środa i piątek w godz. : 11:00-11:30 we wrotek w godz. 15:30-16:00
 • Leopold Marchewka od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-12:00
 • Jan Dudziak w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  w godz. 12:00-12:30, środy 16:00-16:30
 • Józefa Piękoś we wtorki, środy i piątki w godz. 12:30-13:00 , w poniedziałki w godz. 16:00-16:30
 • Marzena Mastalska-Gaworczyk  we wtorki i środy w godz. 10:00-11:00

 

 

 

 

 

KORONAWIRUS!!!

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

#Koronawirus: ważne dla rodziców

10.03.2020

Żłobek zamknięty z powodu koronawirusa? Rodzicu, przysługuje ci dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? Dzięki specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa możesz liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. uczęszczającym do takiej placówki.

Specustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 7 marca br. określa szczególne zasady postępowania w przypadku epidemii.

– Kilka zapisów dotyczy obszarów zainteresowania kierowanego przeze mnie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To m.in. dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. przysługujące w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły – mówi minister Marlena Maląg.

I tak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

– Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

 

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Aktualne poradnie specjalistyczne

Informujemy, że w roku 2019 w Miejsko-Gminnym Zakładzie Opieki Podstawowej w Ścinawie funkcjonują następujące poradnie:

 •  Alergologiczna
 • Dermatologiczna
 • Ginekologiczna
 • Chirurgiczna
 • Laryngologiczna
 • Ortopedyczna
 • Onkologiczna
 • Psychiatryczna
 • Ultrasonograficzna
 • RTG

Punkt Pobrań Materiałów Diagnostycznych

Miejsko-Gminny Zespól Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje, iż w związku z przekształceniem Laboratorium w Punkt Poboru Materiału Diagnostycznego wszystkie badania , w tym biochemiczne będą pobierane od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 10.00 w budynku przychodni przy ulicy Jagiełły 2. Wychodząc naprzeciw pacjentom pragniemy zwiększyć zakres możliwości i udostępnić pobór materiału diagnostycznego codziennie w pełnym zakresie. Należy podkreślić, iż jest to nie tylko zwiększenie zakresu dostępności usług  ale również jakości usług.

Informujemy także ,iż obowiązujące przepisy dotyczące wykonywania badań laboratoryjnych zobowiązują do wysokich standardów i jakości wykonywanych usług poprzez autoryzację każdego wyniku. Oznacza to ,że każdy wynik opatrzony jest podpisem wykwalifikowanego specjalisty zw. diagnosta laboratoryjny. W związku z powyższym każdy  materiał badawczy (krew , mocz itp.) będzie wysyłany na zewnątrz do autoryzacji.

Określenie warunków zawierania i realizacji umów

Dyrektor Miejsko-Gminny Zespółu Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie informuje , że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00 , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Continue reading

Informacja o udzielaniu świadczeń

Informuję , iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 105/2008/DSO2 z dnia 5 listopada 2008 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela porady w dniu zgłoszenia w przypadkach uzasadnionych medycznie (nagłe zachorowanie ). Porady stanowiące kontynuację leczenia w schorzeniach przewlekłych lub gdy potrzeba kontaktu świadczeniobiorcy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie jest podyktowana koniecznością uzyskania pomocy medycznej, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą .
W związku z powyższym w MGZZOP w Ścinawie wprowadzono rejestracje dla pacjentów kontynuujących leczenie w terminie uzgodnionym ze świadczeniodawcą.