Deklaracje do pobrania

Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej / pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej / położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Pobierz deklarację:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz lekarza POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz położnej POZ