Programy zdrowotne

MGZZOP realizuje programy zdrowotne w zakresie:

 • profilaktyki chorób układu krążenia:
  • badanie USG i EKG serca,
  • konsultacja kardiologiczna
 • profilaktyki chorób płuc:
  • przesiewowe badania spirometryczne
  • konsultacja lekarza pulmonologa
 • profilaktyki chorób układu kostno-stawowego:
  • badania w kierunku osteoporozy
  • badania krwi (morfologia, OB, kreatynina, aspat, alat)
  • konsultacja lekarza reumatologa
 • profilaktyki raka piersi u kobiet:
  • badanie piersi przez położną
 • profilaktyki narządu wzroku:
  • przesiewowe badanie wzroku
  • badanie ciśnienia dna oka
  • konsultacja lekarza okulisty
 • profilaktyki wad narządu ruchu:
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci w każdy dzień od godz. 14:30-15:00)
 • badań przesiewowych:
  • wad postawy
  • wzroku
  • słuchu
  • wczesnego wykrywania cukrzycy
  • konsultacje diabetologiczne
 • działań edukacyjnych promujących:
  • zdrowy styl życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, higiena osobista i otoczenia)
  • przeciwdziałanie nałogom (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz środków psychoaktywnych)
  • udzielanie I pomocy przedlekarskiej

OPIS PROGRAMU UKŁADU KRĄŻENIA

W ramach programu każdy pacjent wypełnia ankietę oraz ma wykonywane badania biochemiczne krwi, następnie jest kierowany do lekarza POZ. Lekarz dokonuje kwalifikacji do odpowiedniej grupy ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia oraz decyduje o dalszym postępowaniu.

Program jest kierowany do populacji obciążone czynnikami ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia oraz zasoby w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Badania są bezpłatne (koszt badań pokrywa NFZ)

OPIS PROGRAMU POCHP (chorób odtytoniowych)

W ramach programu każdy pacjent wypełnia ankietę oraz ma wykonywane badanie spirometryczne, następnie jest kierowany do lekarza POZ. Lekarz zbiera wywiad oraz decyduje o dalszym postępowaniu.

Program jest kierowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r.ż., którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, a także których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznycm, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

Badania są bezpłatne (koszt badań pokrywa NFZ)

OPIS PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program polega na pobraniu materiału do badania cytologicznego od pacjentki i wypełnieniu ankiety. Materiał jest następnie badany w specjalistycznym laboratorium. Ostatnim etapem jest przekazanie wyniku badania pacjentce wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Program jest kierowany do kobiet w wieku od 25 r.ż. do 59 r.ż., które przez ostatnie 3 lata nie miały wykonanej
cytologii.

Badania są bezpłatne (koszt badań pokrywa NFZ)