Dotacje

Rok 2009
221.223,28 zł PFOŚiGW w Lubinie – dofinansowanie Termomodernizacji budynku – etap II – ocieplenie budynku warstwą styropianu i dachu wełną mineralną oraz pokrycie papą i wykonanie elewacji – MGZZOP w Ścinawie
10.000,00 zł Fundacja Zdrowia Zagłębia Miedziowego w Lubinie – dofinansowanie do kosztów programu dostosowawczego w rehabilitacji
60.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie modernizacji pomieszczeń rehabilitacji, izolatki oraz pracowni rentgenowskiej
20.000,00 zł Gmina Ścinawa- dofinansowanie akcji Promocja zdrowia
151.608,67 zł Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz adaptacja sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych przez MGZZOP w Ścinawie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku
Rok 2010
35.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie zakupu aparatu do USG
Rok 2011
10.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie akcji Promocja zdrowia
Rok 2012
15.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie Budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku MGZZOP w Ścinawie
Rok 2013
23.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie zakupu EKG wysiłkowe
Rok 2014
30.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie dostawy i montażu platformy schodowej w WOZ Tymowa
54.500,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie wykonania pokrycia dachu w WOZ Tymowa
4.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie zakupu EKG dla WOZ Tymowa
44.018,31 z Fundacja Greenpeace Polska – darowizna mikroinstalacji składającej się z paneli fotowoltaicznych wraz z falownikiem i mikro-optymajzerami
Rok 2016
5.000,00 zł Gmina Ścinawa – dofinansowanie zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia
Rok 2017
50.000,00 zł Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie – dofinansowanie prac związanych z modernizacją ciągów komunikacyjnych oraz wymianą instalacji elektrycznej w MGZZOP w Ścinawie

Rok 2018

20.000,00 zł Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie – dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do rehabilitacji