Podziękowania dla Pani Joanny Studzińskiej!!!

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Studzińskiej za własnoręczne  uszycie i podarowanie nam maseczek.

W tym trudnym i wyjątkowym  czasie jest to dla nas bardzo cenny dar.

Z wyrazami szacunku:

Pracownicy MGZZOP w Ścinawie .